Kvalitet & ordholdenhed

De helt grundlæggende værdier hos Guldfeldt er kvalitet og ordholdenhed. Ordene er så grundlæggende, at det gennemsyrer alle hjørner af virksomheden – og er altså en del af hele arbejdskulturen hos Guldfeldt.

 

Det gælder selvfølgelig i udførelsen af alt arbejde. De ansatte hos Guldfeldt er fagligt dygtige – en egenskab, som hele tiden bliver vedligeholdt gennem kurser og efteruddannelse. Kvalitet og ordholdenhed i kunderelationen handler også om, at man overholder de aftaler, man laver – og at man ærligt og åbent informerer, hvis der opstår ting på en byggesag, der påvirker det lovede. Det er med til at understøtte, at Guldfeldt er en troværdig leverandør og samarbejdspartner.

 

Åbenhed og ærlighed gennemsyrer også kulturen internt hos Guldfeldt, hvor der igennem tiden er skabt et miljø, hvor der er plads til at begå fejl – og til at indrømme dem. Vores vurdering er nemlig, at det skaber tryghed og får medarbejderne til at fungere optimalt. I samme kategori gælder, at direktørens dør altid står åben, hvis medarbejdere har lyst til eller brug for at snakke eller udtrykke utilfredshed. Hos Guldfeldt er der aldrig skjulte dagsordner.

 

De to grundlæggende værdier betyder også, at Guldfeldt er en loyal og attraktiv samarbejdspartner, som udfører alle opgaver på et pris- og kvalitetsniveau, der bevirker, at det bliver naturligt for kunder at entrere med Guldfeldt i forbindelse med nye opgaver.

Hindsgaul

Akut brug for en tømrer?

Så kommer Troels og hjælper 
- døgnet rundt!

Døgnvagt 6612 1834

Arbejdsmiljø

For os hænger kvalitet og arbejdsmiljø uløseligt sammen. Vi ønsker ikke at udsætte vores medarbejdere for risici eller skader.

Værksted

På snedkerværkstedet kan vi fremstille specielle døre, vinduer, gulve, gerigter og fodpaneler og specielt inventar.

Serviceopgaver

Guldfeldts serviceafdeling er så stor at opgaver kan løses straks.

Specialopgaver

Vi sætter en ære i konstant at uddanne vores folk i de håndværksmæssige traditioner og teknikker.

S. GULDFELDT NIELSEN A/S

   ·   SIVMOSEVÆNGET 4    ·    5260 ODENSE S   ·   Telefon 6612 1834   ·   mail@guldfeldt.dk