Arbejdsmiljø

Hos Guldfeldt bliver arbejdsmiljøet og sikkerheden vægtet højt. Sådan har det altid været. Derfor har vi også et arbejdsmiljøudvalg med repræsentanter fra alle afdelinger samt politikker for både arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed.

 

For os hænger kvalitet og arbejdsmiljø uløseligt sammen. Vi ønsker ikke at udsætte vores medarbejdere for risici eller skader, der kunne være undgået med den rette omtanke og forebyggelse. Derfor står vi også fast på, at vores medarbejdere udelukkende må anvende godkendte materialer, værktøj og øvrigt udstyr og kun udfører arbejdsopgaver, der ligger inden for lovgivningens rammer.

 

Af samme grund investerer vi også i vores medarbejderes sikkerhed, og hos Guldfeldt har enhver medarbejder ret og pligt til at medvirke aktivt til at opretholde det høje sikkerhedsniveau på arbejdspladsen blandt andet ved at fortælle, hvis der er noget, vi kan gøre bedre. På samme måde er medarbejderne opdraget til kun at udføre en opgave, hvis den kan udføres sikkert og lovligt.

 

Arbejdsmiljøudvalget hos Guldfeldt udarbejder vejledninger og øvrige instrukser af generel karakter og koordinerer arbejdsmiljøarbejdet på samtlige arbejdspladser. Ude på pladserne er det virksomhedens arbejdsledere, der sammen med arbejdsmiljøudvalgsrepræsentanten har ansvaret for sikkerheden.

Arbejdsmiljø

S. GULDFELDT NIELSEN A/S

   ·   SIVMOSEVÆNGET 4    ·    5260 ODENSE S   ·   Telefon 6612 1834   ·   mail@guldfeldt.dk